Politica de Confidențialitate a ASOCIAȚIEI MOȘIA BUNICILOR

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modalitatea în care datele cu caracter personal colectate de ASOCIATIA MOȘIA BUNICILOR (denumita în continuare după caz, „Asociația”, „MOȘIA BUNICILOR” sau „Cămin”) de la clienții săi persoane vârstnice sau în beneficiul acestora de la aparținători, sau pe care aceștia le furnizează Asociației, vor fi prelucrate. Definițiile din cadrul documentului Termeni și Condiții de Utilizare se aplică prezentei Politici de confidențialitate.

Utilizând în continuare Site-ul, înțelegeți că navigarea pe pagina/paginile web ale Asociației și respectiv interacțiunea cu serviciile Asociației presupune solicitarea din partea dumneavoastră a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a comercializa și respectiv livra către dumneavoastră produsele comercializate pe Site.

Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastră personale și vă informăm totodată despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea Site-ului, vi se va solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale desfășurate de MOȘIA BUNICILOR în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică.

Dacă trimiteți către MOȘIA BUNICILOR o solicitare de acces la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale pentru a primi informații, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre informatice pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, MOȘIA BUNICILOR va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care MOȘIA BUNICILOR ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

1. Informații de contact ale entității care realizează activitățile de prelucrare descrise:

ASOCIATIA MOȘIA BUNICILOR

Adresa sediului social: Str. Răspântiilor nr.6, etaj Parter, apartament 2, Sector 2, București;

Ne puteți contacta prin:

Adresa: Str. Răspântiilor nr.6, etaj Parter, apartament 2, Sector 2, București;

Telefon: 0761.116.035

E-mail: date.personale@mosiabunicilor.ro.

2. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin completarea unui formular de contact, prin prezentarea la sediul social al Asociației sau contactarea noastră prin intermediul canalului de chat online disponibil pe website ori prin orice mijloc de contact pus la dispoziție pentru clienții noștri. Dacă colectăm orice alte date personale, veți fi informat în prezenta Politică sau pe paginile web respective despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite sau transmise în alt mod doar dacă este necesar pentru punerea în aplicare a contractului încheiat cu MOȘIA BUNICILOR, pentru prestarea serviciilor noastre sau pentru a obține acordul dumneavoastră prealabil.

3. MOSIA BUNICILOR colectează date cu caracter personal ale persoanelor fizice considerate clienți ai Asociației sau ale aparținătorilor acestora, în următoarele scopuri:

 • asigurarea prestării serviciilor si a prestațiilor sociale in conformitate cu Legea nr. 17 din 6 martie 2000 cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele in vârsta care au împlinit vârsta de pensionare stabilita de lege;
 • realizarea activităților necesare in vederea evaluării situației medicale ale persoanelor vârstnice care sunt cazate în cămin, pentru a cunoaște afecțiunile ce necesita îngrijire speciala;
 • sunt analizate documentele care atestă veniturile înregistrate de persoanele vârstnice în vederea stabilirii condițiilor în care MOȘIA BUNICILOR poate sa asigure nevoile curente ale vieții fiecărui client care locuiește în cămin si plata de către aceștia din veniturile proprii sau ale susținătorilor legali ai acestora, a contribuției de întreținere;
 • acordarea serviciilor medicale prin asigurarea asistentei în cadrul căminului a personalului medical;
 • asigurarea relației continue cu un medic neurolog și un medic psihiatru, care consulta și tratează persoanele vârstnice care locuiesc în cămin, gestionează rețetele medicale ale acestora prin diagnoză și recomandări de medicamentație potrivită în raport cu afecțiunea fiecărui rezident;
 • asigurarea relației cu farmaciile de unde sunt acționate pastilele prescrise în cadrul rețetei medicale de către doctor;
 • asigurarea relației continue cu un medic stomatolog care acordă consultații și îngrijire stomatologică;
 • asigurarea monitorizării continue in spatiile comune a persoanelor vârstnice cazate în cămin pentru a asigura în permanență condițiile de siguranță și autonomie a fiecărei persoane și a personalului Asociației și a interveni prompt în cazuri de urgență, mai ales în situația în care pot fi implicate persoane care au un discernământ limitat sau sunt fără discernământ;
 • acordarea accesului la sistemul de monitorizare video amplasat în spatiile comune din fiecare corp de clădire din cadrul căminului, aparținătorilor persoanelor vârstnice, pentru a avea acces la modul în care rudele acestora rezidente în cămin sunt îngrijite în fiecare zi;
 • menținerea unui contact permanent cu aparținătorii persoanelor vârstnice cazate în cămin în vederea asigurării accesului la modul de lucru al personalului care îngrijește fiecare persoană, achitarea obligațiilor de întreținere și informarea de către MOȘIA BUNICILOR cu privire la starea de sănătate a persoanelor vârstnice cazate;
 • ne asigurăm că Site-ul și secțiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile clienților noștri;
 • pentru afișarea conținutului relevant pentru a promova serviciile Asociației și a evidenția activitățile desfășurate la nivelul căminului împreună cu și pentru persoanele vârstnice găzduite;
 • limitarea accesului la anumite secțiuni ale Site-ului, după caz;
 • participarea la un concurs sau o campanie de promovare sponsorizată sau organizată de MOȘIA BUNICILOR sau de către un terț în numele nostru;
 • pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul pe website-ul nostru, respectiv pentru a înțelege modul în care utilizați Site-ul în vederea optimizării funcțiilor acestuia;
 • folosim în cadrul Site-ului fișiere cookies, stocând astfel temporar date cu caracter personal în vederea îmbunătățirii securității accesului la Site și adaptarea serviciilor oferite pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri prin calitate și profesionalism.

4. Datele cu caracter personal pe care le utilizăm si temeiul legal al prelucrării

 MOȘIA BUNICILOR vă oferă o gamă largă de servicii pe care le puteți utiliza și accesa în diferite moduri. Fie că doriți să ne contactați online, prin telefon sau în orice alt mod aflat la dispoziția dumneavoastră, date personale și informații sunt solicitate de către MOȘIA BUNICILOR sau sunt transmise de către dumneavoastră. În cele mai multe dintre cazuri, aceste date sunt acordate de către dumneavoastră atunci când utilizați serviciile noastre, spre exemplu atunci când stabiliți o întâlnire cu un reprezentant al căminului, când semnați un contract de închiriere și prestări servici cu MOȘIA BUNICILOR sau când semnați un formular sau o fișă pusă la dispoziție de noi în scopuri expres definite.

Primim de asemenea informații tehnice despre dispozitivul de pe care accesați Site-ul sau date de acces cum ar fi locația geografică, obținute în momentul în care accesați Site-ul nostru, în măsura în care sunteți de acord în prealabil cu aceasta utilizare. Colectăm astfel informații pe care le utilizăm în scopuri de analiză și studiu pentru evaluarea activității noastre. Putem de asemenea, să primim informații despre dumneavoastră de la terțe părți, prin recomandare, caz în care vom confirma împreună cu dumneavoastră corectitudinea informațiilor primite și posibilitatea prelucrării acestora în scopurile precise prevăzute în cadrul art. 3 de mai sus.

Datele dumneavoastră personale includ informații care ne oferă posibilitatea de a va identifica direct sau prin combinarea acestor date cu alte informații, spre exemplu numele dumneavoastră, numărul de telefon, numărul de client alocat sau data nașterii. Toate informațiile care nu pot fi utilizate pentru a vă identifica, inclusiv dacă sunt combinate cu alte informații, sunt clasificate ca nefiind date cu caracter personal.

În relație cu MOȘIA BUNICILOR, vă solicitam să ne acordați anumite informații specifice, iar dumneavoastră puteți refuza transmiterea acestor informații, având libertate totală de a decide cu privire la informațiile pe care ni le acordați, cu excepția acelor informații pe care le solicităm prin îndeplinirea unor obligații legale care ne revin în legătură cu activitatea desfășurată. Totuși, în cazul în care refuzați acordarea unora dintre informațiile solicitate, putem fi puși în imposibilitatea de a vă oferi în mod optim serviciile solicitate. În cazul în care o anumită informație este solicitată în mod obligatoriu pentru realizarea unui anumit serviciu, vă vom informa prin calificarea respectivei informații ca fiind «obligatorie».

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

DATE PERSONALE PRELUCRATE TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII
Nume si prenume, sex, data nașterii, CNP, domiciliu, diagnostic, informații cu privire la alergii, medicamente contraindicate, alte informații despre regimuri alimentare, alte informații în legătură cu starea fizică (mobilitate, greutate, etc.), informații și date de contact ale medicului de familie, informații despre existentă unei asigurări medicale (de sănătate), informații despre persoana de contact (adresa domiciliu, telefon, adresa de e-mail); Aceste informații sunt prelucrate conform legii, așadar temeiul legal al prelucrării fiind Legea 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice. Informațiile sunt completate de persoana vârstnică rezidentă în cămin sau de aparținătorul acesteia în Fișa de intrare care reprezintă documentul principal în baza căruia accesul persoanei în vârstă este realizat în cămin.
Nume și prenume, număr telefon contact al persoanei vârstnice (în calitate de beneficiar) si/sau al aparținătorului persoanei în vârstă (în calitate de reprezentantul beneficiarului care are și calitate de plătitor), adresa de domiciliu, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate si organul care a eliberat documentul și data de naștere; Aceste informații sunt utilizate pentru încheierea Contractului de închiriere și prestări servicii, conform legii, temeiul legal al prelucrării fiind Legea 17/2000 si legislația aplicabila în domeniul fiscal și contabilitate, care sunt aplicabile Asociației în relație cu beneficiarul, adică persoana vârstnică și cu precădere în relație cu aparținătorul care are și calitate de plătitor al prețului Contractului, al garanției constituite în baza acestuia și a taxei de instalare.
Informațiile medicale, respectiv date privind starea de sănătate a persoanei vârstnice rezident in cămin, date despre afecțiuni diagnosticate in trecut și in prezent, istoricul medical al persoanei (informații din dosarul medical) și informații despre eventuale regimuri alimentare prescrise sau preferate, precum și analizele medicale si rezultatele acestora alături de rețetele prescrise de medicii afiliați MOȘIA BUNICILOR; Aceste informații sunt utilizate pentru a cunoaște afecțiunile ce necesita îngrijire specială acordarea serviciilor medicale prin asigurarea asistentei in cadrul căminului care se afla în relație cu medici specializați în diferite domenii, care consultă și tratează persoanele vârstnice care locuiesc în cămin, gestionează rețetele medicale ale acestora prin diagnoza și recomandări de medicamentație potrivita în raport cu afecțiunea fiecărui rezident. Temeiul legal al acestei prelucrări îl constituie Legea 17/2000, HG 886 din 5.10.2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.
   
Adresa de e-mail, numărul de telefon (mobil, fix sau ambele), adresa de domiciliu sau date despre profilul utilizat într-o anumită rețea socială (spre exemplu dacă ne contactați prin intermediul Facebook, primim informații despre ID-ul dumneavoastră de Facebook). Dacă ne contactați colectăm datele dumneavoastră de contact, în funcție de mijloacele de contact utilizate în relație cu MOȘIA BUNICILOR (număr de telefon sau e-mail). Temeiul legal al acestei prelucrări o reprezintă executarea contractului la care sunteți parte sau pentru a realiza demersurile necesare pentru procesarea unei solicitări transmise de către dumneavoastră în atenția noastră;
Date personale provenite din mesaje, sau conținut în urma unei conversații purtate cu MOȘIA BUNICILOR. Aceste mesaje pot fi înaintate către persoanele responsabile pentru rezolvarea solicitării transmise în atenția MOȘIA BUNICILOR, iar daca utilizam aceste informații în relație cu alți parteneri (spre exemplu pentru a transmite opinia dumneavoastră cu privire la un produs achiziționat sau un serviciu prestat de un colaborator), aveți opțiunea de a restricționa utilizarea anumitor informații indicând exact datele pe care le putem face cunoscute, iar în acest caz, nu vom transmite informația către partenerul nostru sau o vom face fără a transmite datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu ne asumam responsabilitatea pentru discuțiile purtate de dumneavoastră cu angajații Asociației apelând numere de telefon care nu sunt indicate in mod expres de către noi. Asociația MOȘIA BUNICILOR nu prelucrează prin înregistrare apelurile telefonice. Colectăm și stocăm conținutul mesajelor și comunicărilor realizate de dumneavoastră prin intermediul telefonului, postă, contul unei rețele de socializare, formulare de contact existente pe website sau alte mijloace de comunicare disponibile cum ar fi chatul online „Romina” de pe website. Temeiul legal al acestei prelucrări o reprezintă executarea contractului la care sunteți parte sau pentru a realiza demersurile necesare pentru procesarea unei solicitări transmise de către dumneavoastră în atenția noastră;
Imaginea persoanelor vârstnice rezidenți ai căminului și beneficiari direcți ai serviciilor MOȘIA BUNICILOR, este prelucrata prin intermediul sistemului de supraveghere și monitorizare video CCTV; Imaginea este prelucrată prin înregistrare de camerele video montate în camerele de zi în care persoanele în vârstă petrec timp în comun și în exteriorul clădirii, concentrate pe zonele de acces în clădirile căminului MOȘIA BUNICILOR. Temeiul legal al prelucrării îl constituie interesul legitim al Asociației de a crea încredere în serviciile si disponibilitatea noastră si în scopul asigurării unui mediu în care persoanele vârstnice rezidente pot sa trăiască in deplina siguranță;
Imaginea persoanelor în vârstă rezidenți ai căminului și beneficiari direcți ai serviciilor MOȘIA BUNICILOR este prelucrata prin fotografiere de către reprezentanții (angajați sau parteneri) MOȘIA BUNICILOR. Imaginea rezidenților este prelucrată prin fotografiere, în scopul promovării serviciilor prestate în beneficiul rezidenților căminului și a activităților desfășurate împreună și pentru aceștia, temeiul legal al prelucrării fiind consimțământul fiecărui rezident, sau după caz, consimțământul aparținătorilor.

Nu trebuie să ne acordați date personale, dar dacă nu o faceți, este posibil să nu putem presta serviciile pe care le punem la dispoziție în relație cu MOȘIA BUNICILOR. Neacordarea datelor este alegerea dumneavoastră și noi respectăm această alegere.

De asemenea, implementăm soluții de securitate pentru anonimizarea și agregarea datelor dumneavoastră personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și pentru a le folosi în scopuri precum testarea sistemelor noastre informatice, cercetarea și analiza datelor, îmbunătățirea Site-ului și dezvoltarea de noi servicii și activități. De asemenea, distribuim aceste informații unor terțe părți, având în vedere scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, astfel cum am arătat în cadrul art. 3 de mai sus.

5. Principiile de prelucrare a datelor personale

Respectăm principiile de prelucrare și de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate în mod legal, corect și transparent;
 • colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
 • relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri;
 • corecte și actualizate;
 • nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile descrise;
 • stocate în siguranță.

6. Cum obținem aceste date:

Direct de la dumneavoastră:

 • Prin contactarea de către dumneavoastră prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție pe Site-ul Asociației, prin intermediul paginii noastre de Facebook;
 • Prin intermediul Site-ului, după ce ați completat formularul de contact cu câmpuri predefinite disponibil în secțiunea «Contact» de pe Site;
 • Prin încheierea unui Contract de închiriere si prestare de servicii;
 • Prin contactul dumneavoastră direct la sediul social al Asociației.

De la alți colaboratori:

 • Având în vedere activitatea Asociației, obținem date despre dumneavoastră (persoanele vârstnice rezidente ale căminului) de la medicii cu care colaboram, în urma consultațiilor sau a îngrijirii medicale realizate.

7. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte de informare, liste, etc.):

Furnizorii noștri

Dezvăluim/transmitem informații colaboratorilor noștri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastră personale în deplină siguranță și pentru a ne reprezenta în demersurile legale pe care le realizăm în beneficiul dumneavoastră. În orice caz, dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care ne este solicitat și care corespunde scopurilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cu care am încheiat acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și care garantează protecția datelor dumneavoastră personale, a drepturilor și libertăților garantate în raport cu legislația aplicabilă. Lista actualizată a partenerilor contractuali în relație cu care MOȘIA BUNICILOR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal poate fi transmisă la cerere prin e-mail sau înmânată direct la sediul nostru. Această listă poate fi modificată și actualizată în funcție de colaborarea cu partenerilor pe care îi alegem, în funcție de disponibilitate acestora sau în funcție de alte criterii legate de siguranța prelucrărilor de date, informându-vă periodic despre modificarea acestei liste din propriei inițiative sau ca urmare a solicitării dumneavoastră.

Partenerii noștri contractuali care realizează activitățile de consultație medicală cum ar fi medicii noștri colaboratori, sau acordarea tratamentului prescris în cazul farmaciilor partenere, vă pot solicita conform legii informații și documente cum ar fi cartea de identitate sau cardul de sănătate pentru a realiza identificarea persoanei care se prezinta pentru consult, fișa medicală, rețetele medicale și alte date personale necesare pentru eliberarea medicamentelor prescrise. Aceste informații sunt solicitate în conformitate cu Legea care reglementează activitățile acestora parteneri la nivel național, așadar nu este o cerință a asociației MOȘIA BUNICILOR. În cazurile în care MOȘIA BUNICILOR transporta în beneficiul rezidenților căminului actele necesare în relație cu medici, spitale sau farmacii, aceasta activitate este realizata în baza consimțământului persoanei vârstnice rezidente sau, după caz, a reprezentantului legal (aparținătorului) acesteia.

8. Legalitatea prelucrării datelor personale

MOȘIA BUNICILOR este responsabilă pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a relației contractuale dintre dumneavoastră și Asociație. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și integrăm aceste principii în procesele interne ale Asociației și în practicile noastre comerciale.

Activitățile de Marketing desfășurate (promoții și campanii de prezentare a serviciilor Asociației, indiferent de mijloacele de desfășurare a acestora, sunt realizate de către companie exclusiv prin obținerea consimțământului prealabil al persoanelor vârstnice rezidente sau după caz, a aparținătorilor acestora.

9. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această declarație. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în România în Spațiul Economic European, respectiv în Irlanda unde Google și Facebook au localizate servere. În cazul în care prestatorii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor dumneavoastră, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții adecvate, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel încălcate. În cazurile în care vă prelucrăm datele în afara Spațiului Economic European, cum ar fi in Israel, ne asigurăm prin instrumente juridice permisibile, conform legislațiilor aplicabile și verificăm în mod regulat nivelul de securitate pus la dispoziție de prestatorii noștri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în numele nostru. Ne asigurăm că aveți la dispoziție mijloacele necesare pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră.

10. Prelucrarea datelor candidaților în vederea ocupării locurilor de muncă disponibile în cadrul MOȘIA BUNICILOR

Date personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucrăm datele candidaților care aplică la locurile de muncă disponibile în cadrul Asociației în scop legitim în vederea încheierii unui contract de muncă. Ne asigurăm că procesăm numai acele date personale care sunt strict necesare scopului declarat.

În copul selecției și recrutării, putem procesa următoarele categorii de date personale în funcție de scopul urmărit:

Date de identificare – numele, prenumele, adresă, numărul de asigurare național, numărul documentului de identificare, fotografia etc.;

Datele de contact – adresă de e-mail, numărul de telefon, adresă etc.;

Date despre viață profesională – angajator, experiență, poziție, salariu, educație etc.;

Precizăm că pentru anumite funcții care presupun gestiunea bunurilor Asociației (în special gestionarea banilor), Asociația poate solicita prezentarea unui cazier judiciar fără a stoca datele personale din document și fără a reține acest document în arhiva acesteia;

Datele digitale – cookie-uri, adrese IP, site-uri web și activități de rețele sociale și alte date public disponibile pe Internet etc.;

Categorii speciale de date (date sensibile) – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, calitatea de membru al sindicatelor, date privind starea de sănătate pentru realizarea controlului de medicina muncii.

Cum colectăm datele?

Direct de la dumneavoastră: În procesul de selecție și recrutare sau prin transmiterea de către dumneavoastră a CV-ului pe adresa de mail office@mosiabunicilor.ro din secțiunea „Contact” sau prin platformele de recrutare ale partenerilor noștri contractuali.

Din alte surse:

 • Prin recomandare;
 • Companie externă în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare;
 • Sănătatea și securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de muncă sau în servicii medicale;
 • De la fostul angajator. 

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție care este, în majoritatea cazurilor, inclusiv dacă nu se materializează prin semnarea unui contract individual de muncă, după 3 luni. Atunci când păstrăm datele dumneavoastră personale pentru un alt scop specific, perioada de stocare va fi specificată în Politica de retenție (stocare) a datelor personale. Consimțământul dumneavoastră va trebui solicitat în cazul în care consideram necesara extinderea perioadei de stocare a datelor peste această perioadă inițială. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

11. Drepturile de care dispuneți

Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror potențiale tentative frauduloase sau incidente de securitate.

Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către MOȘIA BUNICILOR vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa date.personale@mosiabunicilor.ro prin apel telefonic folosind numerele de telefon afișate în secțiunea „Contact” de pe Site.

 • Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
 • Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. MOȘIA BUNICILOR nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
 • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin încheierea unui Contract sau prin completarea Fisei de intrare datelor pe care le prelucrăm, conform prevederilor legale sau in baza consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Având in vedere datele sensibile prelucrate la nivelul Asociației, orice solicitare de portabilitate va fi analizata temeinic. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor organizații de profil. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, obținute de la alte Asociații. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic si garantează siguranța datelor transferate. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile susmenționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele Asociației, înainte de primirea solicitării de portare.
 • Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date pe care le prelucrăm sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea acestora și completarea sau actualizarea datelor incomplete sau incorecte.
 • Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare activitatea Asociației, relația existentă cu MOȘIA BUNICILOR și existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși o luna de zile calendaristice de la data primirii solicitării de ștergere.
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a apela Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

12. Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe calculatorul dumneavoastră, în smartphone sau tabletă, pentru a colecta informații standard de logare pe internet și informații privind conduita dumneavoastră pe Site. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a urmări utilizarea site-ului web de către dumneavoastră și pentru a redacta rapoarte de statistică privind activitatea desfășurată pe website-ul Asociației. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a nu accepta aceste fișiere cookie pe care le utilizam. Cu toate acestea, unele cookie-uri sunt necesare pentru a-i permite utilizatorului site-ului web să acceseze secțiunile Site-ului MOȘIA BUNICILOR.

Pentru mai multe informații, vizitați Politica de cookie.

13. Cât timp vă păstrăm datele?

Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual (persoană juridică), avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat în scopuri de gestionare a contractului. Vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată a valabilității contractului și pentru perioada prevăzută de legislația financiar-contabilă, adică minim 5 ani de la încetarea raporturilor juridice dintre companie și client, pentru posibile acțiuni în justiție și alte scopuri expres prevăzute de lege. De asemenea, vă putem prelucra datele și în alte scopuri. În acest caz, perioada de păstrare va fi prevăzută în cadrul Politicii de retenție a Asociației.

14. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislațiile și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri din punct de vedere al modului în care aceștia realizează activitățile de prelucrare pentru si în numele Asociației, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat, sub supravegherea Responsabilului nostru cu protecția datelor. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact sub autoritatea noastră și cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației în vigoare, aplicabilă în domeniul prelucrării datelor personale.

15. Actualizări

Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web.

Versiune: Decembrie 2018  

Mosia Bunicilor este un “centru rezidential asistat” format din trei complexe, special proiectate si construite pentru persoane rezidente.

Ne gasiti in localitatea Nuci, Comuna Vasilati, Judetul Calarasi, la doar 30 de km de centrul  Bucurestiului.

© 2019 – Mosia Bunicilor. Toate drepturile rezervate!

Built with ❤️ by Royal Media Ltd.