TERMENI ȘI CONDIȚII MOȘIA BUNICILOR   

MOȘIA BUNICILOR  este o asociație înființată în conformitate cu legislația din Romania și activează în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice indiferent de problemele de sănătate pe care le au, sub forma unui centru rezidențial asistat, ale cărui servicii se adresează beneficiarilor într-un cadru prin care încercăm să reproducem confortul de acasă, desfășurând activități în care aceștia au posibilitatea să socializeze și chiar să învețe lucruri noi.

MOȘIA BUNICILOR  este denumirea comercială a ASOCIAȚIA MOȘIA BUNICILOR, cu sediul social în Str. Răspântiilor nr.6, etaj Parter, apartament 2, Sector 2, București si punct de lucru în Jud. Călărași, comuna Vasilați, localitatea Nuci, DJ 412, având cod unic înregistrare nr. 39411508.

MOȘIA BUNICILOR  își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum și prezentul document Termeni și Condiții, notificând Utilizatorul sau partenerii MOȘIA BUNICILOR prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă Utilizatorul sau un partener care se afla în relație cu MOȘIA BUNICILOR  sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor MOȘIA BUNICILOR aparținătorilor acestora sau partenerilor asociației, vor putea fi notificate acestora sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.

 1. General

1.1. Prin folosirea site-ului și respectiv al conținutului, Utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, Utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă site-ului, inclusiv conținutului sau oricărui terț cu care MOȘIA BUNICILOR  are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

1.2. Acest site este adresat Utilizatorilor și partenerilor MOȘIA BUNICILOR, persoane fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către MOȘIA BUNICILOR, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

 1. Conținut

2.1. Întregul conținut al site-ului www.mosiabunicilor.ro (texte, imagini foto statice, imagini dinamice, text, logo-uri, reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentat pe site, este proprietatea exclusivă a MOȘIA BUNICILOR  sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare) şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi în măsura în care vor fi sesizate vor fi deferite justiției.

2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, conectarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decât cel intenționat de Asociație, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al MOȘIA BUNICILOR  asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către MOȘIA BUNICILOR  sau de către administratorul acestuia.

2.3. Orice conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între MOȘIA BUNICILOR și Utilizator care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului document, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea MOȘIA BUNICILOR  cu referire la acel conținut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut de pe website numai cu acordul scris prealabil al MOȘIA BUNICILOR și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu MOȘIA BUNICILOR, în următoarele condiții:

– dacă modul de utilizare nu intră în conflict cu prevederile prezentului document și cu legislația care reglementează domeniul de activitate al Asociației în materie;

– nu modificați sau ștergeți niciun conținut sau parte a acestuia (imagini foto, articole, bannere cu scop de prezentare a evenimentelor) și nici fișierele audio postate pe site;

– utilizarea sau afișarea nu sugerează că MOȘIA BUNICILOR  promovează sau susține orice cauze, idei, opinii, produse sau servicii ale unor terțe părți;

– daca este cazul, conținutul de orice fel pus la dispoziție pentru descărcare (cum ar fi imagini foto de la evenimentul la care ați participat sau înregistrările audio ale evenimentului) nu trebuie să fie editate, retransmise sau reproduse în vreun fel fără acordul prealabil al MOȘIA BUNICILOR.

2.5. Astfel, MOȘIA BUNICILOR își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea de conținut către dumneavoastră și de a va cere să încetați accesarea sau utilizarea imaginilor foto sau înregistrărilor audio, în orice moment, din orice motiv.

2.6. MOȘIA BUNICILOR nu este responsabilă pentru modalitatea în care Utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al MOȘIA BUNICILOR.

2.7. În cazul în care MOȘIA BUNICILOR  conferă Utilizatorului sau altui terț interesat dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât conținutul sau părțile acestuia există și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către MOȘIA BUNICILOR  cu un terț sau un Utilizator, nu reprezintă un angajament contractual din partea MOȘIA BUNICILOR  pentru respectivul terț sau Utilizator care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale site-ului, în sensul în care MOȘIA BUNICILOR  are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment site-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.8. Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a site-ului nu constituie o obligație contractuală din partea MOȘIA BUNICILOR și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de conținut (dacă este cazul).

2.9. Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul MOȘIA BUNICILOR  de a îndeplini măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a conținutului site-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Asociației, clienților sau partenerilor acestuia.

2.10. Postarea de către dumneavoastră pe site sau pe paginile rețelelor de socializare (pagina Facebook) ale MOȘIA BUNICILOR, nu constituie o derogare a acesteia de la un drept asupra sau în legătură cu site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu site-ul.

2.11. Toate programele software utilizate în acest site, conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al MOȘIA BUNICILOR și/sau a administratorului acestuia.

2.12. Cu excepția unor prevederi contrare, site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate în vigoare la nivel național sau European din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea MOȘIA BUNICILOR  și a administratorului de drept al acestuia.

2.13. Conținutul are caracter de sugestie de prezentare și poate fi modificat oricând de către MOȘIA BUNICILOR , imaginile, design-ul, textul, grafica, logoul, clipurile audio precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținutul acestuia.

2.14. MOȘIA BUNICILOR  își rezervă dreptul de a șterge comentariile licențioase, denigratoare şi/sau tendențioase, sau postările de acest fel, publicate de Utilizator pe paginile rețelelor de socializare ale MOȘIA BUNICILOR sau să nu afișeze aceste mesaje.

 1. Drepturile de proprietate Intelectuală

3.1. Răspunderea pentru conținutul descrierilor şi articolelor postate pe site sau pe pagina de Facebook a Asociației revine autorilor. Copierea şi publicarea acestor materiale (parțial sau integral) se poate face numai cu acordul acestora.

3.2. Conținutul site-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, codul sursă si eventuale chei de criptare, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este în totalitate proprietatea MOȘIA BUNICILOR și a furnizorilor autorizați ai acestuia în conformitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul MOȘIA BUNICILOR  a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

3.3. MOȘIA BUNICILOR poate oferi Utilizatorului printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut, fără a putea utiliza alt conținut al site-ului.

 1. Accesul la servicii

Accesul în vederea închirierii unui spațiu de cazare în cămin si la serviciile oferite beneficiarilor este deschis oricărei persoane, în măsura în care condițiile medicale ale persoanelor vrâstnice permit găzduirea acestora în spatiile comune ale clădirilor MOȘIA BUNICILOR.

MOȘIA BUNICILOR  își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de acces la serviciile oferite în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acesteia ar putea prejudicia MOȘIA BUNICILOR  sau au prejudiciat deja Asociația. De asemenea, înregistrarea poate fi restricționată în cazul în care evenimentul organizat de MOȘIA BUNICILOR  a atins numărul maxim de participanți.

Toate tarifele prezentate unui beneficiar sau unui aparținător al beneficiarului sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A. având in vedere ca Asociația nu este plătitor de T.V.A..

4.1 Condiții de plată

4.1.1. În urma semnării unui Contract de încheiere si prestări servici cu MOȘIA BUNICILOR  si semnarea Procesului verbal de predare – primire a spațiului închiriat, se va achita o garanție prevăzută in Contract, alături de prețul lunar al Contractului și al taxei de instalare agreate.

4.1.2. Persoana fizică sau daca este cazul persoana juridică care își asuma semnarea Contractului și a documentelor de cazare în spațiu, confirmă și garantează că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data semnării acestor documente.

4.2. Plățile pot fi realizate prin transfer bancar (online) sau în numerar la sediul social al Asociației sau la punctul de lucru. MOȘIA BUNICILOR poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către banca agreată de MOȘIA BUNICILOR, în cazul plății online;
 • datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;
 • nu mai sunt locuri disponibile, caz în care, în măsura în care o plată a fost deja efectuată, MOȘIA BUNICILOR va restitui suma achitată în termen de 14 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care persoana care a realizat plata dorește ca suma să fie reținută în cont până la data la care un spațiu este disponibil.
 1. Frauda

5.1. MOȘIA BUNICILOR  nu solicită Utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare conturi/carduri bancare sau parole personale.

5.2. Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

5.3. MOȘIA BUNICILOR  declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul este prejudiciat sub orice forma de către un terț care pretinde ca este reprezentant al MOȘIA BUNICILOR  sau că reprezintă interesele MOȘIA BUNICILOR.

5.4. Utilizatorul va informa MOȘIA BUNICILOR prin accesarea informațiilor de contact puse la dispoziție de Asociație sau a datelor de contact existente pe site, asupra unor asemenea tentative.

5.5. MOȘIA BUNICILOR  nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email prin intermediul site-ului poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

5.6. Comunicările realizate de către MOȘIA BUNICILOR  prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, SMS) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături alături de un conținut relevant având in vedere relația juridică existentă intre acestea.

5.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Asociației  sau a site-ului si conținutului. MOȘIA BUNICILOR își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) realizat acest(e) scop(uri):

5.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale unui Utilizator prin folosirea unor metode ilegale;

5.7.2. Alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către MOȘIA BUNICILOR  către Utilizator;

5.7.3. Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează site-ul;

5.7.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către MOȘIA BUNICILOR  către Utilizator atunci când acesta din urmă nu este destinatarul legitim al conținutului.

 1. Limitare de responsabilitate

6.1. MOȘIA BUNICILOR  nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Utilizator pentru modul în care acesta utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii si Condițiile.

6.2. În cazul în care un Utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către MOȘIA BUNICILOR  violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii MOȘIA BUNICILOR, utilizând datele de contact disponibile pe website, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

6.3. MOȘIA BUNICILOR nu garantează Utilizatorului accesul la site sau la funcționalitățile acestora și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare ale MOȘIA BUNICILOR în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al MOȘIA BUNICILOR.

6.4. MOȘIA BUNICILOR  nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile site-ului MOȘIA BUNICILOR, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

6.5. MOȘIA BUNICILOR este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-ului și/sau al conținutului transmis către Utilizator, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al MOȘIA BUNICILOR, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului și/sau oricărui terț implicat în transferul de conținut.

6.6. MOȘIA BUNICILOR  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • site-ul este potrivit cerințelor Utilizatorului;
 • funcționalitățile website-ului vor fi neîntrerupte sau fără erori de orice fel, inclusiv erori de sistem care nu sunt produse de către MOȘIA BUNICILOR și care nu sunt și nici nu pot fi, controlate de către ;

6.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannere de reclama ale noastre sau ale partenerilor noștri), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate sau a serviciilor prestate de către Asociație, afișate pe site-ul i și/sau pe pagina de Facebook a acesteia, au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate și a serviciilor prestate de MOȘIA BUNICILOR.

 1. Litigii

7.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către MOȘIA BUNICILOR Utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile documentului Termeni și Condiții.

7.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Utilizator și MOȘIA BUNICILOR  se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

7.3. Dacă rezolvarea disputei dintre părți pe cale amiabilă nu este posibilă, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în dispută, iar în cazul în care medierea nu rezolvă/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din București, în conformitate cu legile romane în vigoare.

7.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de motiv, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

7.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația romana.

 1. Dispoziții finale

8.1. În limita prevederilor din cadrul documentului Termeni și Condiții, MOȘIA BUNICILOR nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt realizate la inițiativa administratorului site-ului.

8.2. MOȘIA BUNICILOR  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 1. Feedback

9.1. Dispozițiile prezentului document Termeni si Condiții se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate, Politicii de retenție si Politicii de cookies aplicabile Asociației.

9.2. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu serviciile MOȘIA BUNICILOR, vă rugăm să ne contactați la unul dintre numerele de telefon 0735.173.687 sau 021.211.55.33 (număr de telefon cu tarif normal) în oricare zi a săptămânii, între orele 09:00 a.m. pană la orele 20:00 p.m, sau prin email la office@mosiabunicilor.ro.

9.3. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul MOȘIA BUNICILOR, funcționalitatea su îmbunătățirea acestora, vor deveni și vor rămâne proprietatea ASOCIAȚIEI MOȘIA BUNICILOR, de la data transmiterii acestora.

Versiune: Decembrie 2018

Mosia Bunicilor este un “centru rezidential asistat” format din trei complexe, special proiectate si construite pentru persoane rezidente.

Ne gasiti in localitatea Nuci, Comuna Vasilati, Judetul Calarasi, la doar 30 de km de centrul  Bucurestiului.

© 2024 – Mosia Bunicilor. Toate drepturile rezervate!

Built with ❤️ by Royal Media Ltd.